Program prehrane goved

Dopolnilne krmne mešanice

Krave molznice
MK - 18 - REJ Peletirana in melasirana krmna mešanica za krave molznice
MK - 19 - REJ - PREMIUM Peletirana in melasirana krmna mešanica za krave molznice
MK - SUPER - 35 - REJ Peletirana beljakovinsko mineralno - vitaminska krmna mešanica za krave molznice
MK - SUPER - 35 - REJ - PREMIUM Beljakovinska mineralno - vitaminska mešanica za krave molznice
ENERGIJSKA MEŠANICA Peletirana in melasirana krmna mešanica za krave molznice
Prehrana visokoproduktivnih krav molznic
MK - KETOFIN - REJ Peletirana in melasirana krmna mešanica za krave molznice v začetku laktacije - preventiva acetonemije in ketoze
Goveji pitanci
TL - STARTER Visokokakovstna krmna mešanica za teličke od 2. tedna do 3. meseca starosti
GOV - 1 - REJ Za pitanje mlade goveje živine
GOV - 4 - REJ Za pitanje mladih goved nad 200 kg žive mase
GOV - SUPER - 35 - REJ Melansirana dopolnilna krmna mešanica za mlado pitovno govedo
GOV - U - SUPER - 35 - REJ Za pitanje goved nad 250 kg žive mase
GOV - U - SUPER - 45 - REJ Za pitanje goved nad 250 kg žive mase

Mineralno-vitaminske mešanice

Krave molznice
MVM - MK Mineralno-vitaminska mešanica za krave molznice
MVM - MK - PREMIUM Mineralno-vitaminska mešanica za krave molznice
MVM - MK - PREMIUM - TOP Mineralno-vitaminska mešanica za krave molznice
MVM - PK Mineralno-vitaminska mešanica za presušene krave in visoko breje telice
MVM - PAŠNI Mineralno-vitaminska mešanica za krave molznice
Goveji pitanci
MVM - GOV - PIT Mineralno-vitaminska mešanica za pitovno govedo
MVM - GOV - PIT - PREMIUM Mineralno-vitaminska mešanica za pitovno govedo
Posebne mineralno vitaminske mešanice
MVM – CARO – PLUS Za izboljšanje reprodukcijskih sposobnosti pri kravah molznicah
KALCIJ – VITAL Za prehrano krav molznic za dodatno preskrbo s kalcijem in energijo
EL – PRO – VITAL Vodotopna mešanica elektolitov za teleta