Družba Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., objavlja eno prosto delovno mesto TEHNOLOG (Ž/M)

Družba Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota objavlja eno prosto delovno mesto

TEHNOLOG (Ž/M)

Opis del in nalog:

  • Organizira proizvodni proces v poljedelstvu in povrtninarstvu,
  • Izdeluje tehnološke postopke, navodila in drugo dokumentacijo za proizvodnjo,
  • Koordinira in spremlja delo v poljedelstvu in povrtninarstvu.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

  • VII. stopnja izobrazbe,
  • smer: univ.dipl.inž.agronomije,
  • izpit B kategorije.

Izbranega kandidata oziroma kandidatko bomo zaposlili za določen čas 1 leta, s poskusnim delom 6 mesecev.

 

Dodatne informacije na tel. 02 530 36 24

Vabimo vas, da svojo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela ter izkušenj pošljite v roku 8 dni od objave na:

  • elektronski naslov kadri@panvita.si z navedbo »tehnolog« ali
  • na naslov Panvita d.d., (Kadrovska služba), Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

 

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.