Povabilo k vpisu in vplačilu novih delnic

Skladno s sklepom skupščine družbe PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d., Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona ("Izdajatelj"), o rednem povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki dne 19. 2. 2018 Izdajatelj vabi k vpisu in vplačilu novih delnic.

Povabilo k vpisu in vplačilu novih delnic (.pdf)
Izjava o uveljavljanju prednostne pravice pri vpisu novih delnic (.pdf)
Vpisno potrdilo za navadne imenske kosovne delnice izdajatelja PANVITA, MESNA INDUSTRIJA RADGONA d.d. (.pdf)

 

 

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.