Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Program prehrane goved

Dopolnilne krmne mešanice

Krave molznice
MK – 18 – REJ Peletirana in melasirana krmna mešanica za krave molznice
MK – 19 – REJ – PREMIUM Peletirana in melasirana krmna mešanica za krave molznice
MK – SUPER – 35 – REJ Peletirana beljakovinsko mineralno – vitaminska krmna mešanica za krave molznice
MK – SUPER – 35 – REJ – PREMIUM Beljakovinska mineralno – vitaminska mešanica za krave molznice
ENERGIJSKA MEŠANICA Peletirana in melasirana krmna mešanica za krave molznice
Prehrana visokoproduktivnih krav molznic
MK – KETOFIN – REJ Peletirana in melasirana krmna mešanica za krave molznice v začetku laktacije – preventiva acetonemije in ketoze
Goveji pitanci
TL – STARTER Visokokakovstna krmna mešanica za teličke od 2. tedna do 3. meseca starosti
GOV – 1 – REJ Za pitanje mlade goveje živine
GOV – 4 – REJ Za pitanje mladih goved nad 200 kg žive mase
GOV – SUPER – 35 – REJ Melansirana dopolnilna krmna mešanica za mlado pitovno govedo
GOV – U – SUPER – 35 – REJ Za pitanje goved nad 250 kg žive mase
GOV – U – SUPER – 45 – REJ Za pitanje goved nad 250 kg žive mase

Mineralno-vitaminske mešanice

Krave molznice
MVM – MK Mineralno-vitaminska mešanica za krave molznice
MVM – MK – PREMIUM Mineralno-vitaminska mešanica za krave molznice
MVM – MK – PREMIUM – TOP Mineralno-vitaminska mešanica za krave molznice
MVM – PK Mineralno-vitaminska mešanica za presušene krave in visoko breje telice
MVM – PAŠNI Mineralno-vitaminska mešanica za krave molznice
Goveji pitanci
MVM – GOV – PIT Mineralno-vitaminska mešanica za pitovno govedo
MVM – GOV – PIT – PREMIUM Mineralno-vitaminska mešanica za pitovno govedo
Posebne mineralno vitaminske mešanice
MVM – CARO – PLUS Za izboljšanje reprodukcijskih sposobnosti pri kravah molznicah
KALCIJ – VITAL Za prehrano krav molznic za dodatno preskrbo s kalcijem in energijo
EL – PRO – VITAL Vodotopna mešanica elektolitov za teleta