Okus. Življenje. Vitalnost.

Program prehrane prašičev

Popolne krmne mešanice

PLEMENSKE SVINJE
S – BRE Popolna krmna mešanica za breje svinje
S – DOJ Popolna krmna mešanica za doječe svinje
S – MERJ Popolna krmna mešanica za plemenske merjasce

 

PUJSKI
LIPOVITAL Popolna krmna mešanica za dokrmljevanje sesnih in odstavljenih pujskov
PU – PRESTARTER Popolna krmna mešanica za dokrmljevanje sesnih in odstavljenih pujskov
PU – STARTER Popolna krmna mšanica za vzrejo pujskov od 15 kg telesne teže

 

PITANCI – OSNOVNI PROGRAM
BEK – 1 Popolna krmna mešanica za prašiče v rasti od 25 do 60 kg telesne mase
BEK – 2 Popolna krmna mešanica za prašiče v rasti nad 60 kg telesne mase

 

PITANCI – INTENZIVNI PROGRAM
BEK – 25 Popolna krmna mešanica za mesnate pasme (Pietrain)
BEK – 60 Popolna krmna mešanica za mesnate pasme (Pietrain)

 

Dopolnilne krmne mešanice

PLEMENSKE SVINJE IN MERJASCI
SUPER – S Dopolnilna krmna mešanica za plemenske svinje in merjasce

 

PUJSKI
ZRNOVITAL Dopolnilna krmna mešanica za dokrmljevanje sesnih in ostavljenih pujskov
SUPER – PU Dopolnilna krmna mešanica za vzrejo pujskov od 15 do 30 kg telesne mase

 

PITANCI – OSNOVNI PROGRAM
SUPER – PIT Dopolnilna krmna mešanica za prašiče pitance
SUPER – SIL Dopolnilna krmna mešanica za prašiče pitance

 

PITANCI – INTENZIVNI PROGRAM
SUPER-PIT-F Dopolnilna krmna mešanica za prašiče pitance

 

Mineralno-vitaminske mešanice

PLEMENSKE SVINJE IN MERJASCI
MVM – PLS Specialni dodatek za povečanje reprodukcijskih sposobnosti

 

PUJSKI
MVM – PU Mineralno-vitaminska mešanica za pujske do 25 kg

 

PITANCI
MVM – PIT Mineralno-vitaminska mešanica za prašiče pitance

 

Posebni krmni dodatki

CARO-PLUS Posebni dodatek za povečanje reprodukcijskih sposobnosti

 

VZREJA IN PITANJE PRAŠIČEV

Plemenski merjasec Breja svinja Doječa svinja
Popolne krmne mešanice S-MERJ S-BRE S-DOJ
Dopolnilne krmne mešanice SUPER-S SUPER-S

SUPER-PLEM

SUPER-S

SUPER-PLEM

MVM MVM-PLS MVM-PLS MVM-PLS

 

TEŽA PRAŠIČEV
Proizvod Do 14 kg Od 14 do do 25 kg Od 25 do 60 kg Nad 60 kg
Popolne krmne mešanice LIPOVITAL

PU-PRESTARTER

PRESTARTER BEK-1

BEK-25

BEK-2

BEK-60

Dopolnilne krmne mešanice ZRNOVITAL SUPER-PU SUPER-PIT

SUPER-PIT-F

SUPER-SIL

SUPER-PIT

SUPER-PIT-F

SUPER-SIL

MVM MVM-PIT MVM-PIT MVM-PIT MVM-PIT