Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Program prehrane prašičev

Popolne krmne mešanice

Plemenske svinje
S – DOJ Popolna krmna mešanica za doječe svinje
Pujski – osnovni program
PU – PRESTARTER Popolna krmna mešanica za dokrmljevanje sesnih in odstavljenih pujskov
PU – STARTER Popolna krmna mšanica za vzrejo pujskov od 15 kg telesne teže
Pujski – intenzivna reja
BEBIVITAL Popolna krmna mešanica za dokrmljevanje sesnih pujskov – NOVA, IZBOLJŠANA
LIPOVITAL Specialna krmna mešanica za varno odstavljanje pujskov – NOVA, IZBOLJŠANA
Pitanci – osnovni program
BEK – 1 Popolna krmna mešanica za prašiče v rasti od 25 do 60 kg telesne mase
BEK – 2 Popolna krmna mešanica za prašiče v rasti nad 60 kg telesne mase
Pitanci – intenzivna reja
BEK – 25 Popolna krmna mešanica za prašiče v rasti od 25 do 60 kg telesne mase
BEK – 60 Popolna krmna mešanica v rasti od 60 do 90 kg telesne mase
BEK – 90 Popolna krmna mešanica za prašiče v rasti nad 90 kg telesne mase

Dopolnilne krmne mešanice

Plemenske svinje in merjasci
SUPER – S Dopolnilna krmna mešanica za plemenske svinje in merjasce
Pujski
ZRNOVITAL Dopolnilna krmna mešanica za dokrmljevanje sesnih in ostavljenih pujskov
SUPER – PU Dopolnilna krmna mešanica za vzrejo pujskov od 15 do 30 kg telesne mase
Pitanci
SUPER – PIT Dopolnilna krmna mešanica za prašiče pitance
SUPER – SIL Dopolnilna krmna mešanica za prašiče pitance

Mineralno-vitaminske mešanice

Plemenske svinje in merjasci
MVM – PLS Specialni dodatek za povečanje reprodukcijskih sposobnosti
Pujski
MVM – PU Mineralno-vitaminska mešanica za pujske do 25 kg
Pitanci
MVM – PIT Mineralno-vitaminska mešanica za prašiče pitance

Posebni krmni dodatki

Plemenske svinje
MMA – 112 – VITAL Posebna krmna mešanica, namenjena pripravi plemenske svinje na prasitev
CARO – PLUS Posebna mineralno-vitaminska mešanica za izboljšanje reprodukcijskih sposobnosti
Pujski
COLI – VITAL Posebna mineralno-vitaminska mešanica za oslabljene pujske