Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Ekologija

Dejavnost Skupine Panvita je neposredno vezana na naravo, zato je naš odnos do nje še posebej spoštljiv, odgovornost pa izjemna. Sklop naših ekoloških aktivnosti zajema celovite rešitve.
Integriran proces predelave hrane je v celoti ekološko obvladan. V naravo se vračajo hranilne snovi, pridobljena električna energija pa upravičeno nosi naziv “zelena” energija. V sklop ekoloških aktivnosti štejemo čiščenje odpadnih vod, predelavo stranskih živalski proizvodov (SŽP) in v pridobivanje »zelene« električne energije iz bioplina. Skupina Panvita celovito rešuje postavljene izzive. Vzpostavila je čiščenje odpadnih vod na čistilnih napravah Nemščak in Mir ter predelavo stranskih živalskih proizvodov podjetij znotraj Skupine Panvita. Leta 2006 smo postavili svojo prvo bioplinarno pri prašičereji Nemščak ter s tem začeli nov ciklus investicijskih vlaganj v pridobivanje »zelene« električne energije iz živalskih odpadkov. Z zgrajeno bioplinarno vstopamo na področje, ki v mednarodnem okolju pridobiva vse večji pomen. Istočasno se Skupina s tem zavezuje k spoštovanju mednarodnih smernic o ohranjanju okolja ter zmanjšanju emisij CO2.

Načrtujemo nadaljnje širjenje bioplinarn znotraj Skupine kot integralni del celotnega proizvodnega procesa vzreje in predelave. Smo vodilni strokovnjaki na področju postavitve tehnologij bioplinarn, zato je naša strateška usmeritev tudi ponudba znanja izven Skupine. Proizvodnja zelene električne energije je naš osrednji strateški cilj. Do leta 2011 bomo proizvodnjo “zelene” električne energije potrojili s sedanjih 10.000 kWh na 27.000 kWh.