Okus. Življenje. Vitalnost.

Panvita prašičereja Nemščak d.o.o.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Panvita Prašičereja d.o.o. je prejemnik sredstev EKSRP za ukrep Dobrobit živali (ukrep M14) v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 ter so postopki v teku tudi za leto 2018.

Povzetek:

Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Cilj:

  • Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Glavne aktivnosti:

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Panvita Veterina d.o.o.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Panvita Veterina d.o.o. izvaja v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, vse od leta 2014 naprej, izdelavo Programov Dobrobiti živali na področju Prašičereje, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povzetek:
V okviru sodelovanja pri izvedbi javnih naročil in v skladu s pogodbami o sodelovanju kot podizvajalec je Panvita Veterina d.o.o. v letu 2014 izdelala 22 programov Dobrobiti živali, v letu 2015 je bilo izdelanih 23 programov, v letu 2016 jih je bilo 33 ter v letu 2017 že 35 izdelanih programov za naše kooperante. Tudi v letu 2018 je bilo v skladu s pogodbo št. 146-2150-2018 o sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Priprava posodobitev programov Dobrobiti živali, pregled gospodarstev in priprava izjave zootehnika iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 na področju Prašičereje za leto 2018« skupno izdelanih 32 programov.

Cilj:

  • Prašičerejcem svetovati na veterinarskem in zootehničnem področju ter jih tako spodbuditi k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Glavne aktivnosti:
Izdelava programa Dobrobit živali, ki zajema pregled gospodarstva po zootehničnih in veterinarskih zahtevah glede na posamezno kategorijo živali, nudenje svetovanja, izpolnjevanje zahtev ukrepa Dobrobit živali, vnos podatkov v Centralni register prašičev ter v Evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij ter izdelava izjave zootehnika.

Pričakovani rezultati aktivnosti:
Vključitev čim večjega števila rejcev v program Dobrobit živali z namenom izboljšanja pogojev reje in skrbi za dobrobit živali ter doseganje dobrih rejskih rezultatov na gospodarstvu.

 

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 – 2020 >>
Program razvoja podeželja >>