Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Panvita Veterina d.o.o.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Panvita Veterina d.o.o. izvaja v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, vse od leta 2014 naprej, izdelavo Programov Dobrobiti živali na področju Prašičereje, ki so sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povzetek:

V okviru sodelovanja pri izvedbi javnih naročil in v skladu s pogodbami o sodelovanju kot podizvajalec je Panvita Veterina d.o.o. v letu 2014 izdelala 22 programov Dobrobiti živali, v letu 2015 je bilo izdelanih 23 programov, v letu 2016 jih je bilo 33, v letu 2017 že 35, v letu 2018, kakor tudi v letu 2019 smo pripravili po 32 programov za naše rejce kooperante. Tudi v letu 2020 je bilo v skladu s pogodbo št. 2330-20-000003 o sodelovanju pri izvedbi javnega naročila številka 430-136/2019 »Priprava programov Dobrobiti živali na področju prašičereje za leto 2020« skupno izdelanih 32 programov.

Cilj:

  • Prašičerejcem svetovati na veterinarskem in zootehničnem področju ter jih tako spodbuditi k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Glavne aktivnosti:
Izdelava programa Dobrobit živali, ki zajema pregled gospodarstva po zootehničnih in veterinarskih zahtevah glede na posamezno kategorijo živali, nudenje svetovanja, izpolnjevanje zahtev ukrepa Dobrobit živali, vnos podatkov v Centralni register prašičev ter v Evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij ter izdelava izjave zootehnika.

Pričakovani rezultati aktivnosti:
Vključitev čim večjega števila rejcev v program Dobrobit živali z namenom izboljšanja pogojev reje in skrbi za dobrobit živali ter doseganje dobrih rejskih rezultatov na gospodarstvu.

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 – 2020 >>
Program razvoja podeželja >>