Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Panvita d.d.

Izločanje antibiotikov iz prehranske verige (AB free)

 

Projekt obravnava problematiko izločanja antibiotikov iz prehranske verige. Celovit koncept projekta sledi dvema usmeritvam:

  • a)    zmanjšanju uporabe antibiotikov v celotni prehrambeni verigi ter
  • b)    verigam vrednosti, ki so uveljavljene v nacionalni in globalni živilski panogi.

Projekt s področja Trajnostne pridel ave hrane je s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinanciran v višini 1.997.913,80 €. Izvaja se skupaj s partnerji: Jata Emona d.o.o., ZEL-EN, d.o.o., Frutarom Etol d.o.o., Žito d.o.o. in UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.

 

www.eu-skladi.si