Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Panvita d.d.

Izločanje antibiotikov iz prehranske verige (AB free)

 

Projekt obravnava problematiko izločanja antibiotikov iz prehranske verige. Celovit koncept projekta sledi dvema usmeritvam:

  • a)    zmanjšanju uporabe antibiotikov v celotni prehrambeni verigi ter
  • b)    verigam vrednosti, ki so uveljavljene v nacionalni in globalni živilski panogi.

Projekt s področja Trajnostne pridel ave hrane je s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinanciran v višini 1.997.913,80 €. Izvaja se skupaj s partnerji: Jata Emona d.o.o., ZEL-EN, d.o.o., Frutarom Etol d.o.o., Žito d.o.o. in UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.

 

www.eu-skladi.si

 

 

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Podukrep:
 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.
Tematika:
 Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

Partnerji projekta: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (vodilni partner), Geološki zavod Slovenije,
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, BO – MO d.o.o.,
Evrosad d.o.o., Panvita d.d., Kmetija Aleš Turk, Podbočje, Kmetija Jožef Ribič, Šempter v Savinjski dolini, Kmetija Purgaj Ivan, Pernica, Kmetija Karlovček, Andraž Rumpret, Šentjernej.

 

Več informacij