Okus. Življenje. Vitalnost.

Raziskovalne dejavnosti

 

KŽTC Pan-nutri d.o.o. je bil ustanovljen leta 2005, z namenom:

  • spodbujanja in vodenja razvojno-raziskovalnih projektov v širši kmetijsko-živilski dejavnosti v Pomurju;
  • spodbujanja razvojno raziskovalnega dela v posameznih podjetjih (ustanavljanje razvojnih enot) z namenom oblikovanja močnejšega in širšega razvojno-raziskovalnega potenciala na širšem kmetijsko živilskem področju v Pomurju;
  • nudenja strokovne pomoči in podpore pri prijavljanju na domače in mednarodne razvojne, raziskovalne in druge razpise;
  • z razvojno raziskovalno opremo in ostalo infrastrukturo in informacijami nuditi podjetjem in posameznikom ustrezne okvirje za doseganje zadanih ciljev v projektih;
  • diseminacija znanja v obliki organiziranja izobraževalnih modulov, predavanj, poslovnega in podjetniškega svetovanja, in diseminacija informacij v obliki vnaprej dogovorjenih predstavitev rezultatov raziskovalnih in drugih projektov zainteresirani javnosti.

http://www.pan-nutri.si