Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Reja prašičev

Prašičereja ima v tem delu Slovenije bogato tradicijo, od tu se je s prašičjim mesom nekoč oskrboval celo dunajski dvor. Farme državnega posestva Beltinci v Nemščaku in državnega posestva Rakičan na Jezerih so bile predhodnice naših sedanjih prašičjih farm.

Tehnološki napredek in ozaveščenost ljudi sta omogočila nenehne izboljšave v selekciji, predvsem pa v tehnologiji reje, ki je postala živalim prijaznejša, izpolnjuje pa tudi stroge zakonske določbe na tem področju. Naša reja je primerljiva z najboljšimi rejami v ožji in širši evropski regiji, njena zmogljivost pa je 124.000 vzrejenih prašičev letno.

Velik poudarek dajemo okolju prijazni reji. Za zagotavljanje proizvodnje varne hrane sta uvedena sistem vodenja ISO 9001:2015 in standard HACCP. Pridobili smo tudi “znak višje kakovosti” za prašiče blagovne znamke PIGI. Reja prašičev je s sistemom partnerskih rej integrirana v širše kmetijsko okolje.

Strokovnjaki v Skupini Panvita spremljajo, razvijajo in v prakso uvajajo tehnološke novosti, programe za zagotavljanje zdravja živali ter varovanja zdravja ljudi in proizvodnjo plemenskih živali, ki ustrezajo sedanjim in prihodnjim potrebam. S pravilno in nadzirano prehrano dosegamo visoko komercialno vrednost pitancev in varnost za uporabnike. Skupina Panvita se na trgu pojavlja kot proizvajalec zdravega in kakovostnega prašiča. Sledimo inovativnosti znotraj skupine in se prilagajamo potrebam potrošnikov. Preko blagovne znamke PIGI postajamo pomemben ponudnik visoko kakovostnega prašičjega mesa.