Okus. Življenje. Vitalnost.

Reja prašičev

Prašičereja ima v tem delu Slovenije bogato tradicijo, od tu se je s prašičjim mesom nekoč oskrboval celo dunajski dvor. Farme državnega posestva Beltinci v Nemščaku in državnega posestva Rakičan na Jezerih so bile predhodnice naših sedanjih prašičjih farm.

Tehnološki napredek in ozaveščenost ljudi sta omogočila nenehne izboljšave v selekciji, predvsem pa v tehnologiji reje, ki je postala živalim prijaznejša, izpolnjuje pa tudi stroge zakonske določbe na tem področju. Naša reja je primerljiva z najboljšimi rejami v ožji in širši evropski regiji.

Velik poudarek dajemo okolju prijazni reji. Za zagotavljanje proizvodnje varne hrane sta uvedena sistem vodenja ISO 9001:2015 in standard HACCP. Reja prašičev je s sistemom partnerskih rej integrirana v širše kmetijsko okolje.

Strokovnjaki v Skupini Panvita spremljamo, razvijamo in v prakso uvajamo tehnološke novosti, programe za zagotavljanje zdravja živali ter varovanja zdravja ljudi in proizvodnjo plemenskih živali, ki ustrezajo sedanjim in prihodnjim potrebam. S pravilno in nadzirano prehrano dosegamo visoko komercialno vrednost pitancev in varnost za uporabnike. Od leta 2014 dalje smo vključeni v ukrep dobrobit živali v sklopu Programa razvoja podeželja Republike Slovenije. Skupina Panvita se na trgu pojavlja kot proizvajalec zdravega in kakovostnega prašiča. Sledimo inovativnosti znotraj skupine in se prilagajamo potrebam potrošnikov. Preko blagovne znamke PIGI postajamo pomemben ponudnik visoko kakovostnega prašičjega mesa.