Okus. Življenje. Vitalnost.

Vinogradništvo

Na severovzhodu Slovenije razvijamo vinorodni okoliš, ki sta mu prekmurska zemlja in podnebje namenila ugodne razmere za pridelavo vrhunskih vin.

Goričko ima dolgo in pestro vinogradniško zgodovino, obenem pa je prav zaradi zgodovinskih dejavnikov in odročnosti ostalo neokrnjeno in edinstveno področje za rast trte in ekološke principe pridelave. V 60-ih letih 20. stoletja so bile površine goriških vinogradov skromne, povrh tega zasajene povečini s samorodnimi sortami trt. Med redke izjeme je sodilo Kmetijsko gospodarstvo v Mačkovcih, ki je zasadilo vinograd ob stari kleti, pa tudi v Bodoncih. Obdelovalo je sorte modra frankinja, sauvignon, zeleni silvanec in druge. Pridelek je zadovoljeval lokalno povpraševanje.

Tudi v 80-ih letih, ko je vinogradništvo na Slovenskem doživelo velik strokovni in kakovostni razmah, je Goričko ostalo siva lisa na zemljevidu vina. O vinih z Goričkega se ni slišalo ne pisalo. Kmetijska zadruga Rakičan, ki je obdelovala trte v Mačkovcih, Bodoncih in Kramarovcih, je donegovala zgolj manjše količine (odprtega) vina, večino pridelanega grozdja pa je prodala velikim vinskim kletem.

Vinogradniški potencial Goričkega je v tretjem tisočletju maksimalno izkoristil šele podjetnik Stane Polanič. Udejanjil je projekt vinska klet MAROF. Trnuljčico je prebudil iz stoletnega spanca. 

MAROF je sodobna klet, tesno povezana z naravo, tradicijo in kletarskimi načeli prednikov. Zazrti smo v prihodnost, iščemo spremembe, obenem pa slonimo na tradiciji.

MAROF je družinska zgodba. Zazrta v prihodnost, zanamce in napredek trdno sloni na tradiciji. Ponosni smo, da pri pridelavi naših vin spoštujemo tradicijo naših predhodnikov; nenazadnje so grofje Szapary v Mačkovcih pred več sto leti pridelovali vrhunsko vino.

Prvih 15.000 steklenic vina pod blagovno znamko MAROF smo napolnili leta 2007. Le leto zatem smo na prestižnem mednarodnem ocenjevanju revije Decanter prejeli nagrado regijskega šampiona (Regional Trophy) za chardonnay Breg 2008.

Nit s plemenito preteklostjo je posestvo MAROF povezalo septembra 2009, z otvoritvijo nove kleti ob prenovljenem dvorcu. Naj njen sodoben videz ne zavede. Vinograde obdelujemo ekološko, pri pridelavi v kleti prisegamo na tradicionalne postopke in naravne procese, v katere posegamo minimalno in izključno, ko je to absolutno nujno. Prepričani smo, da je veliko vino vedno produkt kulture, ne znanosti.

Na povezavi si lahko ogledate zanimiv video projekta MAROF: https://vimeo.com/280087857