Okus. Življenje. Vitalnost.

Vrtnine

Stara misel pravi, da je vrtnarjenje dokaz verovanja v jutri. Mi v jutri nedvomno verujemo, še posebej, ko se veselimo zrelih sladkih jagod omamnega vonja ali pa zdravih zelenih špargljev, ki nudijo nepozabno kulinarično doživetje.

Uživanje lokalno pridelanega sadja in zelenjave pomembno vpliva na zdravje ljudi saj takšna živila uvrščamo med biološko visoko vredna živila. Ni potrebno posebej poudarjati pozitivnih plati uživanja sadja in zelenjave. Zdrav življenjski slog zraven gibanja, čiste vode in zraka zajema tudi lokalno pridelano sadje in zelenjavo.

Razvoj povrtninarstva v našem podjetju vidimo kot usmeritev v panogo z višjo dodano vrednostjo. Naš prispevek na področju pridelave zaenkrat ni zanemarljiv hkrati pa imamo načrte za prihodnost, ki bodo ključnega pomena pri zvišanju slovenske samooskrbe na tem področju. Vidik prehranske varnosti je za državo pomembnega značaja in veliki pridelovalci imamo pri tem ključno vlogo. Učinkovito in odgovorno izkoriščanje naravnih danosti rodovitne panonske ravnice je nacionalno gledano izrednega pomena. Pester nabor klasičnih vrst poljščin dopolnjujemo z nekaterimi alternativnimi kot so mak, pira in proso. S področja zelenjave pa smo osredotočeni na pridelavo naših EKO bučk in EKO kumar ter špargljev. 

Na področju pridelave jagod utrjujemo položaj enega od vodilnih v Sloveniji. Še posebej ob krizah je razvidno, da moramo področje samozadostnosti na vseh področjih jemati skrajno resno. Za področje primarne pridelave hrane je ta vidik še pomembnejši saj ne gre zgolj za vprašanje pomanjkanja ampak tudi za zagotavljanje standardov kakovosti. Ker nam je kot družbi trajnostni in okoljski vidik vse bolj pomemben moramo družba kot celota in posamezniki to podpirati tudi z dejanji. Številke na področju celoletne oskrbe z zelenjavo so v Sloveniji kritično nizke in tudi v prihodnje bomo delali na tem, da le te izboljšamo.