Okus. Življenje. Vitalnost.

Vertikalni lanac i kvaliteta proizvoda Skupine Panvita
Vel. 2013 Skupina Panvita je prvi i najveći lanac tvrtki u slovenskoj prehrambeno-prerađivačkoj industriji koji vrši sigurnu i kvalitetnu preradu hrane tijekom cijelog puta od njive do žlice.
Skupina Panvita je prvi i najveći lanac tvrtki u slovenskoj prehrambeno-prerađivačkoj industriji koji vrši sigurnu i kvalitetnu preradu hrane tijekom cijelog puta od njive do žlice. Skupina se sastoji od 11 udruženih tvrtki koje obuhvaćaju poljodjelstvo i vrtnarstvo, proizvodnju krmiva, peradarstvo, uzgoj svinja, veterinarstvo, proizvodnju mesa i mesnih prerađevina, vinogradarstvo, ekologiju i energetiku. Prednosti ovakve vertikalne integracije su sljedivost, nadzor te jamčenje stalne kvalitete i sigurnosti naših proizvoda.

Uspostavljen je sustav upravljanja sigurnosti i kvalitete koji obuhvaća kako fazu prerade (uvjete proizvodnje na vlastitim farmama i na obiteljskim farmama), tako i fazu proizvodnje (uvjete proizvodnje mesa i mesnih prerađevina). Skupina Panvita je prva u Sloveniji uvela »International Food Standard« (IFS). Ovim standardom proizvođač jamči da proizvodi iz spomenutog sustava predstavljaju sigurne prehrambene namirnice za potrošače.

Važan dio navedenog sustava su: Standard kvalitete ISO 9001:2000 za sustav upravljanja kvalitetom, HACCP, oruđe za kontroliranje prehrambene sigurnosti proizvoda, priznanje više kvalitete za svinjsko meso iz uzgoja više kvalitete te certifikat za robnu marku Goričko pile. Ispunjenjem svih standarada, Skupina Panvita jamči da su proizvodi koje plasira na tržište, poput svježeg mesa i mesnih prerađevina robne marke AVE, PIGI i PIPI te jagode, šparoge i ostalo povrće, sigurni, zdravi i kvalitetni.
Bioplinara Skupine Panvita pretvara sve nusproizvode koji nastaju tijekom proizvodnje hrane u zelenu električnu energiju i toplinu bez dodatnog oštećenja okoliša.

Stručnjaci Skupine Panvita pri izvođenju koncepta sigurne, sljedive i nadzirane hrane sudjeluju s Poljoprivrednim fakultetom u Mariboru, Biotehnološkim fakultetom i Veterinarskim fakultetom u Ljubljani, Poljoprivrednim institutom u Ljubljani te s uglednim inozemnim stručnjacima.