Okus. Življenje. Vitalnost.

Ekologija

Djelatnost Skupine Panvita neposredno je vezana uz prirodu, zato se odnosimo prema njoj s poštovanjem, a odgovornost je iznimna. Sklop naših ekoloških aktivnosti zauzima cjelovita rješenja. Integriran proces prerade hrane je u cjelini ekološki savladan. U prirodu se vraćaju  hranljive tvari, a stvorena struja opravdano nosi naziv »zelena« energija. U sklopu ekoloških aktivnosti ubrajamo i čišćenje otpadnih voda, preradu životinjskih nusprodukta (SŽP) i dobivanje »zelene« energije iz bioplina. Skupina Panvita cjelovito rješava postavljene izazove. Uspostavila je čišćenje otpadnih voda na mašinama za čišćenje otpadnih voda Nemščak i Mir te preradu životinjskih nusprodukta poduzeća unutar Skupine Panvita. 2006 godine postavili smo svoju prvu bioplinaru kod uzgoja svinja Nemščak te time započeli nov ciklus investicijskih ulaganja u dobivanje »zelene« energije iz životinjskog otpada. S izgrađenom bioplinarom ulazimo na područje, koje u međunarodnoj okolini dobiva sve veće značenje. Istovremeno se Skupina obavezuje da će poštivati međunarodne direktive o očuvanju okoline te smanjenju emisija CO2.

Dalje planiramo proširivanje bioplinara unutar Skupine kao integralni dio cjelokupnog proizvodnog procesa uzgoja i prerade. Vodeći smo stručnjaci na području postavljanja tehnologija bioplinara, zato je naša strateška usmjerenost i ponuda znanja van skupine. Proizvodnja zelene struje naš je središnji strateški cilj. Do 2011 godine ćemo proizvodnju »zelene« energije utrostručiti sa sadašnjih 10.000 kWh na 27.000 kWh.