Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Istraživanje

KŽTC Pan-nutrid.o.o. bio je osnovan 2005 godine s namjerom:

  • poticanja i vođenja razvojno-istraživačkih projekata u široj poljoprivredno-prehrambenoj djelatnosti u Pomurju;
  • poticanja razvojno-istraživačkog rada u pojedinačnim poduzećima (osnivanje razvojnih jedinica) s namjerom oblikovanja jačeg i šireg razvojno-istraživačkog potencijala na širem poljoprivredno- prehrambenom području u Pomurju;
  • nuđenja stručne pomoći i podrške kod prijavljivanja na domaće i međunarodne razvojne, istraživalačke i druge natječaje;
  • s razvojno-istraživalačkom opremom i ostalom infrastrukturom i informacijama nuđenje poduzećima i pojedincima odgovarajuće okvire za dostizanje zadanih ciljeva u projektima;

Završene aktivnosti i aktivnosti u tijeku:

  • Inicijacija i sudjelovanje pri osnivanju tehnološke platforme Hrana za život »Food for Life«
  • Realizacija projekta Pan-bioteh sa društvom Panvita Ekoteh d.o.o.,
  • Inicijacija i realizacija projekta Razvojni centar za alternativne kulture u poljodjelstvu, u sudjelovanju s KG Rakičan d.d.,
  • Diseminacija znanja u obliku organiziranja obrazovnih modula, predavanja, poslovnog i poduzetničkog savjetovanja, i diseminacija informacija u obliku unaprijed dogovorenih predstavljanja rezultata istraživalačkih i drugih projekata zainteresiranoj javnosti.

www.pan-nutri.si