Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Veterinarstvo

Osnovna djelatnost veterinarstva je vršenje kvalitetnih veterinarskih usluga na visokoj stručnoj razini. Svojim korisnicima nudimo veterinarske usluge unutar Skupine i partnerskih gojilišta.

Vršenje veterinarskih usluga ima važnu funkciju kada su u pitanju veliki obrati u uzgoju svinja i peradi. Zbog velikg broja životinja, koncentriranih na relativno malom prostoru, izbijanje određene bolesti može vrlo lako prouzročiti prestanak proizvodnje, a time i veliku ekonomsku štetu. Uvjereni smo da je prevencija bolja i jeftinija od liječenja. Glede na strože propise na području široke upotrebe antibiotika, nastojimo smanjiti uporabu istih, a ujedno uvesti nove programe prevencije. Pokušavamo što detaljnije proučiti zoohigijenske uvjete i epizootiološko stanje pri uzgoju životinja te predlažemo odgovarajuća rješenja za poboljšanje uvjeta uzgoja, a uz to provodimo i adekvatne preventivne programe.

Veterinarska struka konstruktivno sudjeluje u svim tehnološkim procesima, ishrani životinja, brizi za dobrostanje životinja, vodi brigu o prirodnom okolišu te o proizvodnji zdrave i kvalitetne hrane. Svojim partnerima nastojimo nuditi bogatu paletu veterinarskih usluga, osluškujemo njihove zahtjeve, a usluge oblikujemo individualno i u korist obiju ugovornih strana, ali prije svega za dobrobit životinja.