Okus. Življenje. Vitalnost.

GRUPA PANVITA

Put do ukusnog i kvalitetnog obroka na našim stolovima je duži nego samo put od najbliže trgovine do vašeg doma. U skupini Panvita brinemo se o tome da je taj put siguran, da se može pratiti i nadzirati, jer našim kupcima želimo ponuditi samo najbolju domaću hranu. Proizvodimo i prerađujemo je s velikim poštovanjem do okoline, kojoj vraćamo ono što nam daje.

Ključni čimbenici uspjeha su naši zaposleni i zbog toga ulažemo u njihovo znanje i razvoj. Vjerujemo da time možemo osigurati rast cijele skupine. Volimo raditi s ljudima za ljude. Priču Skupine Panvita s radošću stvaramo zajedno s našim partnerima kroz cijeli proizvodni lanac, te je preko naših proizvoda svaki dan dijelimo s našim vjernim kupcima. Zahvalni smo za našu plodnu panonsku ravnicu, jer smo svjesni činjenice da tu sve počinje…

mag. Peter Polanič
predsjednik uprave Skupine Panvita