Okus. Življenje. Vitalnost.

Misija i vizija

Misija i vrijednosti

Naša nastojanja se izražavaju kroz odgovornost prema okolini, promišljenoj proizvodnji hrane i suprirodan uzgoj životinja, koji proizlazi iz plodne ravnice, gdje panonska životna energija, sunce i plodna zemlja stvaraju savršenstvo.

Naša prepoznatljivost će se i u buduće temeljiti na vrijednostima kao što su partnerstvo, samopouzdanje, pouzdanost, prilagodljivost i pripadanje.

Vizija i ciljevi

Naša vizija je postati vodeći ponuđač hrane na domaćem tržištu i značajan ponuđač hrane u srednjoj Europi.