Okus. Življenje. Vitalnost.

Povijest

Krovna robna marka »Skupina Panvita« povezuje tri međusobno povezane djelatnosti:

  • poljoprivredu, 
  • meso i mesne proizvode te 
  • ekologiju i energetiku. 

Naša je priča počela u dvadesetim godinama 20. stoljeća osnivanjem tadašnjega banovinskog posjeda koji je zbog svoje organiziranosti i znanja ubrzo postao najveće postrojenje za poljoprivredu i preradu u tadašnjoj Kraljevini SHS. Različiti društveno-politički sistemi raskomadali su posjed na više manjih neprofitnih jedinica. Tek nastanak Poljoprivrednog gospodarstva Rakičan zaustavio je negativan trend raspadanja posjeda i lansirao ponovni postupak udruživanja. Grupacija Panvita kakvu poznajemo danas nastavak je tradicije i znanja koji svakodnevno nadgrađujemo i obogaćujemo.

Proizvodnja mesnih proizvoda vuče svoje korijene iz Gornje Radgone, za koju je značajno osnivanje jedne od prvih tvrtki koja se u ovoj regiji bavila preradom svinjskoga mesa. Iz male obrti, utemeljene 1992. godine, tvrtka je narasla u vodećeg proizvođača mesnih proizvoda. Uključenje u grupaciju Skupina Panvita tvrtki je omogućila nov početak za ostvarenje svoje vizije na području prerade mesa.

Položaj povećanog udjela peradi u ovome dijelu Slovenije u sredini 20. stoljeća otvorio je vrata suvremenome postrojenju klaonice. I tada se, kao i danas, čitavo Prekmurje bavilo opskrbom tadašnje klaonice. Prijelazom u tržišni sistem, peradarska se djelatnost uključila u grupaciju Skupina Panvita, koja je osigurala viziju i daljnju nesmetanu proizvodnju.

Bez obzira na prenovljen vizualni i organski sastav tvrtke, ostajemo odani svojim temeljnim uvjerenjima – partnerstvu, samouvjerenosti, pouzdanosti, prilagodljivosti i pripadnosti potrošaču.

Grupaciju Skupina Panvita danas sastavlja 10 povezanih tvrtki koje zapošljavaju više od 600 zaposlenika i zajedno ostvaruju poslanstvo odgovornosti do ekološki prihvatljive proizvodnje hrane i održiva uzgoja životinja.