Urban

Partnerstvo, samozavest, zanesljivost, prilagodljivost in pripadnost so vrednote, ki odlikujejo Skupino Panvita že 100 let.

Poljedeljstvo je primarna dejavnost in prva stopnica v integrirani verigi dejavnosti celotne Skupine, saj zagotavlja kakovostno surovino za proizvodnjo kakovostnih živil.

Zaradi ohranjanja in povečanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje, manjšega vpliva na okolje in tudi zaradi podnebnih sprememb je nujno, da se tehnologija nenehno razvija. Zato v zadnjem obdobju največ vlagamo v precizno poljedelstvo, ki omogoča bolj ciljno izvedbo agrotehničnih ukrepov, zmanjšajo količino porabljenega repromateriala in energije, s čimer se doseže zmanjšanje stroškov in manjšo obremenitev tal, kar rezultira v povečanju dobičkonosnosti in povečanju dodane vrednosti.

Z najsodobnejšo opremo obdelujemo več kot 4.200 ha kmetijskih površin za proizvodnjo osnovnih poljščin: pšenice (za prehrano ljudi, krmo ali seme), oljne ogrščice (za predelavo), koruze za zrnje (za krmo ali seme), ječmena (za krmo ali seme) in oljnih buč ter tradicionalnih, strniščnih posevkov (ajda, proso).

Dejavnost poljedeljstva je vključena v Kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe, ki določajo uravnoteženo porabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih in okoljskih dejavnikov.

Za zagotavljanje stabilne proizvodnje neglede na vremenske razmere smo na 830 hektarjih investirali v izgradnjo namakalnih sistemov, ki nam omogočajo stabilne pridelke v sušnih letih in možnost strniščnih posevkov ter višje kakovostnih semenskih posevkov.

Na 100 hektarjih razvijamo ekološko poljedelstvo z osnovnimi poljščinami (pšenica, pira, koruza, oves, oljne buče, detelja).

Lorem ipsum

Z najsodobnejšo opremo obdelujemo več kot 4.200 ha kmetijskih površin za proizvodnjo osnovnih poljščin.

Pšenice (za prehrano ljudi, krmo ali seme), oljne ogrščice (za predelavo), koruze za zrnje (za krmo ali seme), ječmena (za krmo ali seme) in oljnih buč ter tradicionalnih, strniščnih posevkov (ajda, proso).

Dejavnost poljedeljstva je vključena v Kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe, ki določajo uravnoteženo porabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih in okoljskih dejavnikov.