Okus. Življenje. Vitalnost.

Prosto delovno mesto: ŽIVINOREJSKI DELAVEC (Ž/M)

Družba Panvita Prašičereja d.o.o., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota objavlja:

eno prosto delovno mesto: ŽIVINOREJSKI DELAVEC (Ž/M)

Opis del in nalog:

  • Opravlja pomožna dela v proizvodnji in na drugih področjih dela v skladu z navodili
  • Opravlja vsa potrebna dela v tehnološkem procesu proizvodnje

Izbranega kandidata oziroma kandidatko bomo zaposlili za določen čas 6 mesecev, s poskusnim delom 1 mesec, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Dodatne informacije na tel. 02-530-36-24

Vabimo vas, da svojo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela ter izkušenj pošljite v roku 15 dni od objave na kadri@panvita.si z navedbo »živinorejski delavec« ali na naslov:

Panvita Prašičereja d.o.o., (Kadrovska služba), Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

                                                                                                               Panvita Prašičereja d.o.o.

Rakičan, 06.02.2019

Prenesite dokument.