Vrednost prodaje je dosegla 122,4 milijona evrov, kar je primerljivo z uspehom, doseženim v letu 2010. Od tega je Skupina Panvita 93 odstotkov prometa dosegla na slovenskem trgu. Med dejavniki, ki so najbolj vplivali na poslovanje Skupine v preteklem letu, je treba izpostaviti negativno poslovanje na področju prašičereje, ki je posledica zaostrenih razmer v tej panogi. Problematiko na področju prašičereje in njen pomen za samooskrbo Slovenije je izpostavil tudi predsednik uprave Skupine Panvita, mag. Peter Polanič. Po njegovem mnenju bo ta dejavnik najbolj vplival tudi na poslovanje v letošnjem letu, v katerem Skupina Panvita praznuje 90-letnico obstoja.

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.