Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Obvestilo delničarjem družbe Panvita d.d.
Na podlagi točke 8.1. Statuta delniške družbe Panvita d.d., uprava družbe Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, sporoča delničarjem, da imajo odgovore na postavljena vprašanja na 26. skupščini družbe Panvita d.d., ki je bila dne 30.08.2019, na vpogled, do 15.10.2019, na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, vsak delovnik med 9. in 12. uro. 

Uprava družbe Panvita d.d. 

Rakičan, 12.09.2019 

Prenesite si dokument