Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Obvestilo delničarjem družbe Panvita mesnine d.d
Na podlagi točke 9.1. Statuta delniške družbe Panvita mesnine d.d., direktor dr proizvodnja hrane d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, sporoča delničarjem, da imajo na postavljena vprašanja na 6. skupščini družbe Panvita mesnine d.d., ki je bila dne 30.08.2019, odgovore na vpogled, do 15.10.2019, na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, vsak delovnik med 9. in 12. uro. 

Direktor družbe Panvita mesnine d.d. 

Rakičan, 12.09.2019 

Prenesite si dokument