Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Panvita ob 90-letnici odpira vrata lokalni skupnosti
Skupina Panvita letos obeležuje jubilejno 90-letnico delovanja pod sloganom »90 letin okusa in kakovosti«. Jubilejno leto, ki smo ga začeli z otvoritvijo Panvitine srčne poti v Moravskih toplicah, v oktobru nadaljujemo s Tednom odprtih vrat.

V času od 8. in 12. oktobra 2012 si bodo Panvitine dejavnosti poljedelstva, prašičereje in proizvodnje skozi vodene oglede v živo ogledali učenci prekmurskih osnovnih šol.

Skupina Panvita je od svoje ustanovitve leta 1922 prehodila dolgo pot in po 90 letih samostojnega razvoja lahko pokaže lepe rezultate. Nenehno vlaganje v razvoj, želja po vedno večji kakovosti in varnosti izdelkov ter širitev dejavnosti so omogočili, da danes Skupina Panvita povezuje 11 družb s skupno več kot 600 zaposlenimi, 3.500 ha kmetijskih površin za proizvodnjo osnovnih kultur z letno proizvodnjo 20.000 ton žit in 55.000 ton krmil, 65.000 vzrejenih prašičev in 4 milijone vzrejenih piščancev, 17.000 ton predelave mesa in mesnih izdelkov, 26.000.000 kWh proizvedene električne energije iz odpadne biomase ter preko 1.500 partnerskih družinskih kmetij.

V Skupini Panvita se zavedamo, da uspešno poslovanje in razvoj podjetja nista možna brez tesne povezave in sodelovanja z lokalno skupnostjo. To svojo usmeritev smo želeli izpostaviti tudi ob praznovanju 90-letnice. Zato smo začetek jubilejnega leta obeležili z darilom lokalni skupnosti – z otvoritvijo Panvitine srčne poti v Moravskih Toplicah v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja Pomurje. Gre za urejeno pot za nordijsko hojo, kjer potekajo tudi vodene vadbe strokovnjakov Centra za nordijsko hojo iz Murske Sobote. Panvitino srčno pot redno uporabljajo za vadbo lokalni prebivalci kot tudi turistični obiskovalci kraja. Po ocenah Društva za zdravje srca in ožilja Pomurje vsak mesec svoje zdravje na tej poti krepi vsaj 100 ljudi vseh starosti.

Jesenski del jubilejnih dejavnosti je osredotočen na lokalno skupnost in strokovno javnost. Za lokalno skupnost ter posebej za učence in učitelje osnovnih in srednjih šol smo v Panviti pripravili Teden odprtih vrat, ki bo potekal med 8. in 12. oktobrom 2012. Vodeni strokovni ogledi različnih Panvitinih dejavnosti bodo potekali vsak delovni dan, v treh terminih s pričetkom ob 9.30, 10.00 in 10.30 uri. Posamezen ogled traja približno dve šolski uri, kjer bodo strokovnjaki Skupine Panvita v živo predstavili dejavnosti poljedelstva, prašičereje, vinogradništva, energetike in ekologije ter proizvodnje mesa in mesnih izdelkov ter med vodenimi ogledi odgovorili na vsa vprašanja radovednežev. V Skupini Panvita smo vsem osnovnim in srednjim šolam v Prekmurju posredovali pisno povabilo na Teden odprtih vrat. Interes za obisk so izrazile tako osnovne kot srednje šole, ki bodo na oglede pripeljale okrog 250 učencev. Poleg tega smo se v Panviti ob boku Tedna odprtih vrat z zainteresiranimi šolami tudi dogovorili za izvedbo predavanj na šolah na izbrane teme, ki zanimajo mlade. Vezano na strokovno javnost je Skupina Panvita okrepila sodelovanje z izbranimi fakultetami, in sicer na dva načina. Strokovnjaki Skupine Panvita iz različnih področij sodelujejo kot gostujoči predavatelji na fakultetah in tudi obratno – strokovnjaki iz fakultet se vključujejo v interne razvojne ali izobraževalne projekte Skupine Panvita.

Mag. Peter Polanič, predsednik uprave Skupine Panvita, ob tem dodaja: »V Skupini Panvita s ponosom gledamo na pretekla leta in dosežke. Vizija in trdo delo naših predhodnikov se danes odražata v širini naših dejavnosti, kakovosti izdelkov in zadovoljstvu potrošnikov. Našim deležnikom – poslovnim partnerjem, potrošnikom in tudi lokalni skupnosti – želimo na vsakem koraku približati podjetje in jih seznanjati s tem, na kakšen način s poslovnimi procesi v integrirani proizvodni verigi zagotavljamo kakovost in varnost naših izdelkov. Verjamemo, da je zagotavljanje slednjega vse bolj pomembno, saj je hrana nedvomno postala strateška dobrina, samooskrba pa nujni steber prehranske neodvisnosti države. Tudi to je bil razlog, da smo se odločili za Teden odprtih vrat. Verjamemo namreč, da je pomembno osveščanje mladi generaciji ter ostalih članov lokalne skupnosti o dejavnosti, ki je tesno vpeta v lokalno življenje. Naše poslanstvo in naša odgovornost pa še naprej ostajata visoka kakovost in varnost izdelkov, ter krepitev Skupine Panvita kot enega od stebrov slovenske samooskrbe.«

Skupina Panvita je zrasla na banovinskem posestvu in zaradi svoje organiziranosti kmalu postala največji kmetijsko-pridelovalni obrat v Kraljevini SHS. Leta 1945 je kmetijsko posestvo nadaljevalo z delom, leta 1962 je prišlo do združitve Kmetijskega posestva Rakičan, Kmetijskega posestva Beltinci in posestva Lendava v KG Rakičan. Leta 1991, ob uveljavitvi zakona o podjetjih, se je lendavski del Kmetijskega gospodarstva, ki je bil do tedaj TOZD, odcepil.
Leta 1997 je v sodni register vpisano lastninsko preoblikovanje Kmetijskega gospodarstva Rakičan p.o. S tem se je KG Rakičan preoblikoval v delniško družbo.
V letu 2001 je družbo KG Rakičan d.d. prevzela družba Agrar poslovno svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote in jo s tem dokončno privatizirala. V letu 2002 so po pripojitvi podjetja Agrar poslovno svetovanje d.o.o v KG Rakičan d.d. vstopili novi delničarji in tudi dejansko prevzeli upravljanje in poslovodenje družbe.
Leta 2004 se je zaključila privatizacija KG Rakičana d.d. in nastala je kapitalska povezava z Agromerkur-jem in MIR-om. Julija 2005 je nastala nova korporativna blagovna znamka »Skupina Panvita«, katera danes velja za eno največjih proizvajalcev hrane v Sloveniji.

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.