V sodobni tovarni v Lipovcih proizvajamo visoko kakovostne krmne mešanice, ki omogočajo dober izkoristek genetskega potenciala živali za dosego nadpovprečnih rejskih rezultatov. Z uvedbo sistema celovitega obvladovanja kakovosti je vzpostavljen dosleden nadzor nad kontrolo surovin in končnih izdelkov. Samo uporaba ustreznih surovin omogoča proizvodnjo kakovostnih izdelkov.

Smo vodilni proizvajalec kakovostne in varne hrane za živali v severovzhodni Sloveniji ter pomemben člen verige v Skupini Panvita. S svojimi izdelki zagotavljamo optimalno razmerje potrebnih hranilnih snovi glede na vložena sredstva. Naš osrednji proizvodni in prodajni program obsega prehrano prašičev, goved in perutnine. Zagotovilo za kakovost je sistematično spremljanje izdelkov in njihovih učinkov na lastnih farmah in v referenčnih rejah. Naša skrb je usmerjena predvsem v razvoj, izboljševanje receptur na osnovi tehnoloških spoznanj pri uporabi krme na lastnih farmah, nenehno prilagajanje glede na potrebe naših kupcev, izmenjavo strokovnih spoznanj doma in v tujini ter stalno uvajanje novosti.
Sledimo cilju postati največje središče za odkup žit v državi. S tem si utrjujemo položaj največjega proizvajalca krme za prašiče v Sloveniji.

Naši strokovnjaki že leta soustvarjajo evropske trende na področju prehrane domačih živali in jih sproti uvajajo v prakso z več kot tisoč petsto partnerji.

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.