V Skupini Panvita je žetev v polnem teku. V preteklih dneh so na 300 hektarjih poželi 1.500 ton od 800 ton semenskega ječmena. Poleg tega so od svojih partnerjev odkupili že dodatnih 2.500 ton merkantilnega ječmena za potrebe priprave krme za živali. Trenutno žanjejo oljno ogrščico, ki jo imajo na lastnih 380 hektarjih ter dodatnih 1.200 partnerskih hektarjih. Poleg lastnih 850 ton pričakujejo še 2.000 ton odkupa.

V petek, 5. julija, pa so na poljih Skupine Panvita pričeli tudi z žetvijo pšenice. Do danes so poželi okrog 150 hektarjev od skupnih 1.500. Poleg lastnih površin imajo sklenjenih pogodb s partnerji za odkup pšenice še na dodatnih 1.500 hektarjih. Po besedah Branka Viraga, direktorja Panvitine hčerinske družbe Panvita KMETIJSTVO d. o. o. pričakujejo v skladišču v Lipovcih do 15.000 ton pšenice. »Pšenica je po prvih analizah povprečne kakovosti. Predvidevamo, da bomo polovico pšenice prodali mlinskim podjetjem doma in v tujini, polovico pa zadržali za lastne potrebe za pripravo krme za živali,« je povedal Virag. Ob ugodnih pogojih pričakujejo, da bodo z žetvijo zaključili v naslednji 14 dnevih.

Panvita z nadzorovano proizvodnjo žit v Pomurju ohranja vodilno vlogo na področju kakovosti, zagotavljanja prehranske varnosti in celovitega varovanja okolja v proizvodnji mesa in mesnih izdelkov, krme za živali ter poljedelskih in povrtninarskih kultur.

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.