Vrednost prodaje je presegla 133 milijonov evrov in je za 10,8 milijona evrov višja kot v letu 2011.

Na poslovanje v preteklem letu je najbolj vplivala ugodna spomladanska žetev z rekordnimi donosi, rekordno visok prevzem vseh vrst žit in koruze ter ukinitev reprodukcijskega dela proizvodnega procesa v prašičereji. Ob tem je mag. Peter Polanič, predsednik uprave Skupine Panvita, izpostavil, da je situacija v prašičereji še vedno slaba in pod velikim pritiskom visokih cen vhodnih surovin. V lanskem letu je Skupina Panvita odprla tudi dva mesna centra, in sicer v Kopru in v Kranju.

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.