Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Vabilo na 31. skupščino Panvita MIR
Na podlagi 7. točke Statuta delniške družbe Panvita MIR d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe  vabi delničarje na 31. skupščino družbe Panvita, Mesna industrija Radgona d.d., ki bo v ponedeljek, 23.08.2021 ob 10.00 uri na sedežu družbe Panvita mesnine d.d., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

Predlog dnevnega reda bo potekal po sledečem redu:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine
  2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020, revizorjevim poročilom in s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2020
  3. Imenovanje članov upravnega odbora družbe
  4. Sprememba statuta družbe

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanja tveganja okužbe s Covid-19 skladno s vsakokrat veljavnimi ukrepi in priporočili NIJZ.

 

Več o skupščini si lahko preberete na spodnjem dokumentu:

Vabilo na 31. skupščino Panvita MIR