Skupina Panvita je prva in največja veriga podjetij v slovenski živilsko-predelovalni industriji, ki obvladuje varno in kakovostno pridelavo in predelavo hrane v celotni verigi od njive do žlice. V skupini je združenih 11 podjetij, ki zajemajo poljedelstvo in vrtninarstvo, proizvodnjo krme, perutninarstvo, rejo prašičev, veterinarstvo, proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov, vinogradništvo, ekologijo in energetiko. Prednosti tovrstne vertikalne integriranosti so sledljivost, nadzor ter zagotavljanje stalne kakovosti in varnosti naših izdelkov.

Vzpostavljen je sistem upravljanja varnosti in kakovosti, ki zajema tako fazo pridelave (pogoje proizvodnje na lastnih farmah in pri družinskih kmetijah) kot predelave (pogoje proizvodnje mesa in mesnih izdelkov). Skupina Panvita je prva v Sloveniji uvedla »International Food Standard« (IFS). S tem standardom proizvajalec zagotavlja, da izdelek iz tega sistema zagotavlja varnost prehranskih izdelkov za potrošnike.

Pomemben del tega sistema so: Standard kakovosti ISO 9001:2000 za sistem vodenja kakovosti, HACCP, orodje za obvladovanje prehranske varnosti proizvodov, priznanje Višja kakovost za svinjsko meso iz reje višje kakovosti ter certifikat za blagovno znamko Gorički piščanec. Skozi izpolnjevanje vseh standardov  Skupina Panvita zagotavlja, da so izdelki, ki prihajajo na trg kot sveže meso in mesni izdelki blagovne znamke AVE, PIGI in PIPI ter jagode in šparglji in ostale povrtnine, varni, zdravi in kakovostni.

Vse stranske produkte, ki nastajajo pri pridelavi hrane, bioplinarne Skupine Panvita predelajo v zeleno električno energijo in toploto brez dodatnega obremenjevanja okolja.

Pri izvajanju koncepta varne, sledljive in nadzorovane hrane strokovnjaki Skupine Panvita sodelujejo s Kmetijsko fakulteto v Mariboru, Biotehniško fakulteto in Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, Kmetijskim inštitutom v Ljubljani ter uglednimi tujimi strokovnjaki.

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.