Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Vsebinski in terminski plan usposabljanj Panvita KMETIJSTVO, d.o.o.
Sklop izobraževanj Priprava na prodajo in faze prodajnega procesa se bo pričel v sredo, 27.6.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.

Sklop izobraževanj Vodenje ključnih kupcev se bo pričel v ponedeljek, 16.07.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Poslovna pogajanja v prodaji in obvladovanje ovir in ugovorov se bo pričel v torek, 25.9.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Telefonska prodaja se bo pričel v sredo, 3.10.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Osnove organizacije podjetja in poslovnih procesov se bo pričel v ponedeljek, 15.10.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja.
Sklop izobraževanj Prenova – optimizacija poslovnih procesov z namenom povečanja produktivnosti se bo pričel v ponedeljek, 22.10.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Finančni načrt novih proizvodov se bo pričel v ponedeljek, 12.11.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja.
Sklop izobraževanj Umestitev novega proizvoda se bo pričel v četrtek, 15.11.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Proaktivno komuniciranje v prodajnem procesu se bo pričel v petek, 16.11.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Vodenje poslovnih procesov in uvedba prenovljenih procesov v prakso se bo pričel v ponedeljek, 19.11.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Strategije, taktike in tehnike pridobivanja poslov se bo pričel v ponedeljek, 26.11.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Standardi kakovosti in sledljivosti v živilskopredelovalni verigi se bo pričel v četrtek, 3.1.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.

Sklop izobraževanj Timsko delo in spodbujanje kreativnosti se bo pričel v ponedeljek, 7.1.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Učinkovito komuniciranje se bo pričel v ponedeljek, 14.1.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Uspešno vodenje in motiviranje delavcev v proizvodnji se bo pričel v ponedeljek, 21.1.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Trening optimizma za večanje poslovnih uspehov se bo odvijal v ponedeljek, 28.1.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Poslovna prezentacija se bo pričel v sredo, 6.2.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Uvedba novosti v proizvodnji krmil se bo pričel v ponedeljek, 11.2.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Inovativnost v živilstvu bo v petek, 15.2.2013, ob 8. uri v Murski Soboti.
Sklop izobraževanj Letni razgovori se bo pričel v ponedeljek, 25.2.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.

Vsebinski in terminski plan usposabljanj Panvita KMETIJSTVO, d.o.o. (.pdf)

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.