Sklop izobraževanj Priprava na prodajo in faze prodajnega procesa se bo pričel v ponedeljek, 4.6.2012, ob 14. uri v predavalnici na Agromerkurju. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja. Vsebina se bo nanašala na prodajo.
Sklop izobraževanj Prenova – optimizacija poslovnih procesov z namenom povečanja produktivnosti se bo pričel v sredo, 20.6.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Vodenje ključnih kupcev se bo pričel v sredo, 4.7.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Umestitev novega proizvoda se bo pričel v sredo, 12.9.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja.
Sklop izobraževanj Poslovna pogajanja v prodaji in obvladovanje ovir in ugovorov se bo pričel v ponedeljek, 17.9.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Senzorično ocenjevanje kot osnova nadgradnje izdelkov in ugotavljanje napak se bo pričel v četrtek, 20.9.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Finančni načrt novih proizvodov se bo odvijal v četrtek, 20.9.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja.
Sklop izobraževanj Trening optimizma za večanje poslovnih uspehov se bo odvijal v petek, 21.9.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja.
Sklop izobraževanj Vodenje poslovnih procesov in uvedba prenovljenih procesov v prakso se bo pričel v ponedeljek, 24.9.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Standardi kakovosti v proizvodnji se bo pričel v ponedeljek, 25.9.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Telefonska prodaja se bo pričel v ponedeljek, 8.10.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.

Sklop izobraževanj Sledljivost v živilsko predelovalni verigi se po pričel v ponedeljek, 22.10.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Strategije, taktike in tehnike pridobivanja poslov se bo pričel v ponedeljek, 5.11.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Inovativnost v živilstvu se bo pričel v petek, 9.11.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja.
Sklop izobraževanj Proaktivno komuniciranje v prodajnem procesu se bo pričel v ponedeljek, 3.12.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Učinkovito komuniciranje se bo pričel v ponedeljek, 10.12.2012, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Uspešno vodenje in motiviranje delavcev v proizvodnji se bo pričel v ponedeljek, 7.1.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Timsko delo in spodbujanje kreativnosti se bo pričel v četrtek, 21.1.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Uvedba novosti v proizvodnji izdelkov se bo pričel v ponedeljek, 4.2.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Letni razgovori se bo pričel v ponedeljek, 11.2.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Sklop izobraževanj Poslovna prezentacija se bo pričel v ponedeljek, 18.2.2013, ob 8. uri na sedežu podjetja. Podroben razpored bo narejen na prvem dnevu izobraževanja.
Vsebinski in terminski plan usposabljanj Panvita MIR, d.d. (.pdf)

 

Več prispevkov si lahko ogledate tudi v arhivu.