Okus. Življenje. Vitalnost.

Ave floater

Prosto delovno mesto: UPRAVNIK
Družba Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota objavlja:

eno prosto delovno mesto

UPRAVNIK  

Opis del in nalog:

  • skrbi za namakanje in namakalni sistem 
  • vodi in organizira proizvodnjo na ekonomski enoti
  • razporeja dela in kontrola izvajanja del

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: 

  • VII. stopnja izobrazbe; 
  • smer: dipl. inž. kmetijstva ali druge ustrezne smeri
  • izpit B kategorije

Izbranega kandidata oziroma kandidatko bomo zaposlili za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom.

Dodatne informacije na tel. 02-530-36-24

Vabimo vas, da svojo vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela ter izkušenj pošljite v roku 15 dni od objave na kadri@panvita.si z navedbo »upravnik« ali na naslov: 

Panvita d.d., (Kadrovska služba), Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

 

                Skupina Panvita,

                                                                                                Panvita d.d. 

Rakičan, 20.03.2020

Prenesite si dokument