Okus. Življenje. Vitalnost.

Ekološka pridelava

Ekološka pridelava/predelava

Ekološka pridelava zagotavlja visoko kakovostno in varno pridelano hrano. Tovrstni izdelki pomembno prispevajo k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne krajine in varovanju celotnega okolja. Ohranjanje naravnih danosti, pestre krajinske strukture in bogate biotske raznovrstnosti so vrednote h katerim strmimo in s takšno obliko kmetovanja kjer uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev, gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz takšnih organizmov ter regulatorjev rasti ni dovoljena. Nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo živilskih izdelkov od njive do krožnika je zagotovilo potrošnikom, da je odločitev za uživanje EKO izdelkov prava izbira. Skupina Panvita skupno prideluje ekološko pridelane vrtnine (bučke in kumare) ter poljščine (pšenica, pira, oves, koruza, oljne buče, detelja) na okvirnih 100 Ha površin.

>> CERTIFIKAT o ekološki pridelavi / predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil – Rastlinska pridelava in predelava

>> PRILOGA K CERTIFIKATU o ekološki pridelavi / predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil – Rastlinska pridelava in predelava

>> CERTIFIKAT o ekološki pridelavi / predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil  – Piščančje meso


Pridelano/proizvedeno brez GSO

Z zavedanjem, da potrošnikom zagotovimo najboljše iz narave smo pridobili certifikat »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©.  

Standard »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«© določa kriterije v postopku certificiranja pridelave in proizvodnje živil brez prisotnosti sestavin, ki so GSO, ki bi bile proizvedene iz ali s pomočjo gensko spremenjenih organizmov (GSO).

Z upoštevanjem zahtev zasebnega standarda »Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«© zagotavljamo proizvodnjo brez GSO od vzreje piščancev do končnega izdelka. Oznaka “Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov” na trgu predstavlja nadstandard, ki dodatno bogati ponudbo, potrošnikom pa daje možnost izbire mesa, pridelanega brez GSO. Certifikat ni samo enkratno podeljen standard, pač pa se preverjanje izvaja vsaj enkrat letno.

>> PANVITA AGROMERKUR d.o.o: CERTIFIKAT – Živila, skladna s standardom “Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov”

>> PANVITA MIR d.d.: CERTIFIKAT – Živila, skladna s standardom “Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov”