Okus. Življenje. Vitalnost.

Global G.A.P. & GRASP

Zahtevni potrošniki, trgovci in zakonodaja vsekakor postavljajo vse višje zahteve po odgovorni pridelavi varne hrane. V osnovi je certifikat namenjen vzpostavitvi enotne in enakovredne dobre kmetijske prakse na domačem in mednarodnem trgu. S pridobitvijo standarda GLOBAL G.A.P. ter dodatkom GRASP zasledujemo poglavitne cilje zmanjšanja negativnih vplivov pridelave na okolje, ohranjanje zaupanja potrošnikov in varnost hrane, preverjanje učinkovitosti sistema HACCP ter odgovornega pristopa k zdravju in varnosti zaposlenih. Vsakoletno izvajamo presoje z domačimi in tujimi presojevalci ter imamo s tem vzpostavljen proces nenehnih izboljšav.

 

>> CERTIFIKAT Global G.A.P. risk assessment on social practice (GRASP)

>> CERTIFIKAT Global G.A.P. – Individual producer