Okus. Življenje. Vitalnost.

Dejstva in številke

na leto
Poljedelstvo 40.000.000 kg pridelka na 4.200 ha obdelovalne povšine (od tega 20.000.000 kg žit)
Proizvodnja krme 55.000.000 kg proizvodnje
Reja prašičev 67.000 vzrejenih prašičev
Perutninarstvo 3.500.000 vzrejenjih piščancev
Ekologija 27.000.000 kWh proizvedene električne energije iz odpadne biomase
Mesna predelava 18.000.000 kg predelava mesa in mesnih izdelkov

 

Promet (2017) v mio EUR 100 mio EUR  prodaje
Tržni deleži Proizvodnja krmil                             21 %
Reja prašičev                                   35 %
Perutninarstvo                                  11 %
Mesna predelava                             12 %