Okus. Življenje. Vitalnost.

Družba in okolje

Vse družbe Skupine Panvita so se zavezale, da bodo poslovale transparentno v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in standardi, ki veljajo na tem področju. Skrb za ohranitev okolja je eno naših glavnih načel.

Skupina Panvita je močno vpeta tudi v lokalno okolje. Smo soustanovitelj Fundacije Marof katere  poslanstvo je zagotavljati denarno in svetovalno podporo za otroško, mladinsko, invalidsko in socialno varstvo, športno in kulturno vzgojo, financiranje športnih in kulturnih dejavnosti ter izobraževanje otrok in mladine. V okviru fundacije vsako leto podelimo štipendije nadarjenim pomurskim študentom ter omogočimo letovanje otrokom zaposlenih in nadarjenimo otrom s Pomurja. Svoje poslanstvo uresničujemo tudi skozi uveljavljena raziskovalna podjetja, ki smo jih s pomočjo partnerjev ustanovili v Pomurju.

Z obvladovanjem poslovanja smo odgovorni lastnikom, kupcem, drug drugemu in širšemu okolju, ki nam s sprejemanjem in sodelovanjem omogoča poslovati na slovenskem in tujih trgih.

Podpiramo številne športne in kulturne prireditve v naši širši okolici. Smo dolgoročni sponzor Atletskega kluba Murska Sobota, ki nosi naše ime in Odbojkarskega kluba Panvita Pomgrad, sponzoriramo pa tudi nekatera vrhunska športna tekmovanja v Sloveniji.

Zavedamo se pomembnosti sodelovanja med družbo in okoljem, saj le ta prinaša dolgoročne koristi, ki so v dobrobit vseh vpletenih.