Okus. Življenje. Vitalnost.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo in vrednote

Svoje poslanstvo izražamo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in sonaravne reje živali, ki izhaja iz mogočne ravnice, kjer panonska življenjska energija, sonce in rodovitna zemlja ustvarjajo popolnost.

Naša prepoznavnost bo tudi v prihodnje temeljila na vrednotah, kot so partnerstvo, samozavest, zanesljivost, prilagodljivost in pripadnost.

Vizija in cilji

Naša vizija je postati vodilni ponudnik hrane na domačem trgu in pomemben ponudnik hrane v Srednji Evropi.