Družba in okolje

Skrb za ohranitev okolja je eno naših glavnih načel.

Vse družbe Skupine Panvita so se zavezale, da bodo poslovale transparentno v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in standardi, ki veljajo na tem področju.

Z obvladovanjem poslovanja smo odgovorni lastnikom, kupcem, drug drugemu in širšemu okolju, ki nam s sprejemanjem in sodelovanjem omogoča poslovati na slovenskem in tujih trgih.

Skupina Panvita je močno vpeta tudi v lokalno okolje. Smo soustanovitelj Fundacije Marof, katere poslanstvo je zagotavljati denarno in svetovalno podporo za otroško, mladinsko, invalidsko in socialno varstvo, športno in kulturno vzgojo, financiranje športnih in kulturnih dejavnosti ter izobraževanje otrok in mladine.

V okviru fundacije vsako leto podelimo štipendije nadarjenim pomurskim študentom ter omogočimo letovanje otrokom zaposlenih in nadarjenim otrokom s Pomurja.

Podpiramo številne športne in kulturne prireditve v naši širši okolici. Smo dolgoročni sponzor Odbojkarskega kluba Panvita Pomgrad, sponzoriramo pa tudi nekatera vrhunska športna tekmovanja v Sloveniji.

Zavedamo se pomembnosti sodelovanja med družbo in okoljem, saj le ta prinaša dolgoročne koristi, ki so v dobrobit vseh vpletenih.

Dejavnost Skupine Panvita je neposredno vezana na naravo, zato je naš odnos do nje še posebej spoštljiv, odgovornost pa izjemna. Sklop naših ekoloških aktivnosti zajema celovite rešitve.

Integriran proces predelave hrane je v celoti ekološko obvladan. V naravo se vračajo hranilne snovi, pridobljena električna energija pa upravičeno nosi naziv “zelena” energija.

V sklop ekoloških aktivnosti štejemo čiščenje odpadnih vod, predelavo stranskih živalski proizvodov (SŽP) in v pridobivanje »zelene« električne energije iz bioplina. Skupina Panvita celovito rešuje postavljene izzive. Vzpostavila je čiščenje odpadnih vod na čistilnih napravah Nemščak in Mir ter predelavo stranskih živalskih proizvodov podjetij znotraj Skupine Panvita.

Leta 2006 smo postavili svojo prvo bioplinarno pri prašičereji Nemščak, sledili sta bioplinarni v Motvarjevcih in na Jezerih v Rakičanu. Z vsemi tremi bioplinarnami letno predelamo 50.000 ton organskih odpadkov in proizvedemo 26 milijonov kWh električne energije letno. 

O SKUPINI