Kdo smo

Do okusnega in kakovostnega obroka na naših mizah vodi precej daljša pot, kot je le od najbližje trgovine do vašega doma.

mag. Peter Polanič
predsednik uprave

Pred nastopom mandata kot predsednik uprave Skupine Panvita je deloval v hčerinski družbi Panvita MIR.

Najprej kot prokurist in direktor finančno računovodskega sektorja, kasneje pa kot direktor družbe. V začetku leta 2007 se je zaposlil v Ljubljani na Intering Holdingu kot direktor projektov.

Branko Virag
član uprave

Od leta 1984 si je bogate delovne izkušnje nabiral v Skupini Panvita in sicer na področju primarnega dela kmetijstva.

Hkrati je tudi izvršni direktor Panvitine hčerinske družbe Panvita Kmetijstvo d.o.o. in profitnega centra Poljedelstvo na Panviti d.d.

Najbolj integrirana in z okoljem povezana prehranska veriga v Sloveniji.
Proizvodi ostanejo doma!

1

KMETIJE IN
KOOPERANTI

2.000 družinskih kmetij

2

POLJEDELJSTVO

Panvita d.d.
Posestvo Motvarjevci d.o.o.
SK Motvarjevci d.o.o.

3.500 ha obdelovalnih površin
Skupaj s kooperanti pridelamo 45.000 ton žit.

3

PROIZVODNJA KRME

Panvita Kmatijstvo d.d.

55.000 ton krme oz. 21 % TD

4

REJA ŽIVALI

Panvita Prašičereja d.o.o.
Panvita Veterina d.o.o.
Skupaj s kooperanti vzredimo:
67.000 prašičev oz. 35 % TD
4,8 mio piščancev oz. 13 % TD

5

POLJEDELJSTVO

Panvita PRM d.o.o.

85.000 prašičev oz. 40 % TD

6

PANVITA MESNINE

Belo meso Panvita Agromerkur d.o.o. Rdeče meso in mesni izdelki Panvita MIR d.o.o.

Poslanstvo

Svoje poslanstvo izražamo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in sonaravne reje živali, ki izhaja iz mogočne ravnice, kjer panonska življenjska energija, sonce in rodovitna zemlja ustvarjajo popolnost.

Naša prepoznavnost bo tudi v prihodnje temeljila na vrednotah, kot so skrb, pripadnost,  zanesljivost, inovativnost, samozavest in partnerstvo.

Vizija in cilji

Naša vizija je postati vodilni ponudnik hrane na domačem trgu in pomemben ponudnik hrane v Srednji Evropi.

O SKUPINI