Zaposleni

Zaposleni so ključni dejavnik uspeha in zagotovilo za prihodnost naših družb.

Zaposleni so ključni dejavnik uspeha in zagotovilo za prihodnost naših družb, v katerih je čez 700 zaposlenih, med njimi mnogo strokovnjakov s področja poljedelstva, mesne predelave in energetike.

S svojim znanjem, motivacijo in pripadnostjo družbi so pomemben kapital, v katerega vlagamo in ga razvijamo. Skrb za zaposlene in vodenje učinkovite kadrovske politike je pogoj za uspešnost družbe.

Nenehne spremembe v okolju zahtevajo stalno prilagajanje in izboljševanje tako v tehnologiji kot v usposobljenosti zaposlenih.

Stalen strokovni razvoj zaposlenih je pogoj za učinkovito in kvalitetno delo, obenem pa omogoča jasno in enostavno prepoznavanje prispevka vsakega posameznika k skupnim ciljem Skupine.

Z namenom doseganja zastavljenih ciljev in uresničevanja vizije smo znotraj Skupine Panvita ustanovili Interni izobraževalni center (IIC), s ciljem zagotoviti različne oblike in možnosti izobraževanja in usposabljanja.

O SKUPINI