Zgodovina

Danes Skupino Panvito sestavlja 9 povezanih družb, ki zaposlujejo čez 700 oseb in uresničujejo svoje poslanstvo v odgovornosti do okolju prijazne pridelave hrane in sonaravne reje živali.

Naša zgodba se je začela v dvajsetih letih 20. stoletja, z ustanovitvijo takratnega banovinskega posestva. S svojo organiziranostjo in znanjem je posestvo kmalu postalo največji kmetijsko-pridelovalni obrat v takratni Kraljevini SHS. Različni družbeno-politični sistemi so posestvo razbili na več manjših, neprofitnih enot. Šele s prihodom Kmetijskega gospodarstva Rakičana se je negativni trend drobitve ustavil in začel se je ponovni postopek združevanja.

Proizvodnja mesnih izdelkov ima korenine v Gornji Radgoni, kjer so ustanovili eno prvih podjetji, ki se je v regiji ukvarjalo s predelavo svinjskega mesa. Iz majhnega obrata, ustanovljenega leta 1922, je podjetje preraslo v vodilnega proizvajalca mesnih izdelkov. S priključitvijo k Skupini Panvita je podjetje dobilo nov zagon za uresničevanje svoje vizije na področju mesne predelave.

Rastoči stalež perutnine v tem delu Slovenije je sredi 20. stoletja odprl vrata sodobnemu klavniškemu obratu. Enako kot danes, je takratno klavnico s perutnino oskrbovalo celotno Prekmurje. S prehodom v tržni sistem se je perutninarska dejavnost priključila Skupini Panvita, ki je zagotovila vizijo in nadaljnjo nemoteno proizvodnjo.

O SKUPINI