Ekologija

Skupina Panvita je s svojo primarno dejavnostjo neposredno vezana na naravo, zato je naš odnos do nje še posebej spoštljiv. 

Zazrti v prihodnost se trudimo za izboljšave na vseh področjih. Naše aktivnosti na področju ekologije in varovanja okolja zajemajo nekatere celovite rešitve. Gospodarno upravljanje z naravnimi viri je naš ključen prispevek.

V sklop tovrstnih aktivnosti našega podjetja štejemo čiščenje odpadnih voda, optimiziranje embalažnih materialov, predelavo stranskih živalskih proizvodov (SŽP) in pridobivanje »zelene« električne energije iz bioplinarne. Skupina Panvita je vzpostavila čiščenje odpadnih voda na čistilnih napravah Nemščak in Mir ter predelavo stranskih živalskih proizvodov znotraj podjetij naše skupine

Že v letu 2006 smo postavili svojo prvo bioplinarno pri prašičereji Nemščak ter s tem začeli nov ciklus investicijskih vlaganj v pridobivanje električne energije iz organskih odpadkov. S projektom bioplinarna smo vstopili na področje, ki v mednarodnem okolju pridobiva vse večji pomen. V podjetju smo zavezani k spoštovanju mednarodnih smernic o ohranjanju okolja ter zmanjševanju emisij CO2.

Proizvodnja električne energije je naš strateški cilj. Na letni ravni naše bioplinarne Nemščak, Jezera in Motvarjevci proizvedejo več kot 25.000 MWh s čimer pomembno prispevamo k povečanju OVE v Sloveniji.