Poljedelstvo

Poljedelstvo je prva stopnica v integrirani verigi dejavnosti skupine Panvita, saj zagotavlja kakovostno surovino za proizvodnjo kakovostnih živil.

Zaradi ohranjanja in povečanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje, manjšega vpliva na okolje in tudi zaradi podnebnih sprememb je nujno, da se tehnologija nenehno razvija.

Zato v zadnjem obdobju največ vlagamo v precizno poljedelstvo, ki omogoča bolj ciljno izvedbo agrotehničnih ukrepov, zmanjšajo količino porabljenega repromateriala in energije, s čimer se doseže zmanjšanje stroškov in manjšo obremenitev tal.

 
 

Z najsodobnejšo opremo obdelujemo več kot 3500 hektarjev kmetijskih površin za proizvodnjo osnovnih poljščin: pšenice (za prehrano ljudi, krmo ali seme), oljne ogrščice (za predelavo), koruze za zrnje (za krmo ali seme), ječmena (za krmo ali seme) in oljnih buč ter tradicionalnih, strniščnih posevkov (ajda, proso).

Dejavnost poljedeljstva je vključena v Kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe, ki določajo uravnoteženo porabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem upoštevanju gospodarskih in okoljskih dejavnikov.

Za zagotavljanje stabilne proizvodnje ne glede na vremenske razmere smo na 830 hektarjih investirali v izgradnjo namakalnih sistemov, ki nam omogočajo stabilne pridelke v sušnih letih in možnost strniščnih posevkov ter višje kakovostnih semenskih posevkov.

Na 100 hektarjih razvijamo ekološko poljedelstvo z osnovnimi poljščinami (pšenica, pira, koruza, oves, oljne buče, detelja).