Program razvoja podeželja

Posodabljamo in razvijamo podeželje za boljši jutri.

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija v postavitev plastenjaka za hidroponsko pridelavo jagod in več vrst zelišč (podukrep 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva)

Panvita d.o.o. se s tem projektom prilagaja vremenskim neprilikam in povečuje svoj pridelek jagod. Zaradi čedalje večjih vremenskih sprememb je bilo podjetje primorano za ohranitev gojenja jagod postaviti plastenjak na površini 2 ha. S tem projektom je podjetje delno opustilo klasično gojenje jagod in začelo z gojenjem jagod na hidroponski način. Zaradi ohranjanja konkurenčne prednosti, optimiziranja proizvodnje je podjetje primorano vlagati v razvoj in gojenje na sodobne načine. Pridelava je okolju bolj prijazna, saj so pogoji v plastenjaku kontrolirani in se posledično delno izognemo uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Zaradi tega se podjetje usmerja s to naložbo v investicijo postavitve plastenjaka za hidroponsko gojenje jagod in zelišč (nov proizvod).

GLAVNE DEJAVNOSTI IN CILJI:

  • Nov izdelek
  • Posodobitev in optimizacija proizvodnje
  • Ohranjanje blagovne znamke
  • Povečanje pridelka

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

  • Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje skozi izboljšano tehnologijo, zmanjšane stroške vzdrževanja, povečana produktivnost in uspešno prilagoditev podnebnim spremembam


NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE ZA SPRAVILO RASTLINSKIH PRIDELKOV
(podukrep 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva)

POVZETEK: Podjetje Panvita, kmetijstvo in proizvodnja hrane d.o.o. bo v sklopu tega projekta kupilo novo kmetijsko mehanizacijo za spravilo rastlinskih pridelkov, kot so žita, koruza, oljna ogrščica in buče.  Podjetje bo s to investicijo ohranilo kmetijske površine v istem obsegu kot jih ima zdaj. Prednost bo v tem, da bodo novi stroji, ki bodo nadomestili starega bolj kvalitetni pri žetvi in bo posledično žetev potekala bolj konstantno. Nakup nove sodobne mehanizacije bo posledično vplival na celotno verigo Skupine Panvita.

GLAVNE DEJAVNOSTI IN CILJI:

● Nabava kmetijske mehanizacije
● Posodobitev in optimizacija proizvodnje
● Pričakovani rezultati aktivnosti:
● Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje skozi izboljšano tehnologijo, zmanjšane stroške vzdrževanja, povečana produktivnost in uspešno prilagoditev podnebnim spremembam.

Evropski sklad za razvoj podeželja: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en
PRP 2014–2020: https://skp.si/