Program razvoja podeželja

Posodabljamo in razvijamo podeželje za boljši jutri.

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija v postavitev plastenjaka za hidroponsko pridelavo jagod in več vrst zelišč (podukrep 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva)

Panvita d.d. se s tem projektom prilagaja vremenskim neprilikam in povečuje svoj pridelek jagod. Zaradi čedalje večjih vremenskih sprememb je bilo podjetje primorano za ohranitev gojenja jagod postaviti plastenjak na površini 2 ha. S tem projektom je podjetje delno opustilo klasično gojenje jagod in začelo z gojenjem jagod na hidroponski način. Zaradi ohranjanja konkurenčne prednosti, optimiziranja proizvodnje je podjetje primorano vlagati v razvoj in gojenje na sodobne načine. Pridelava je okolju bolj prijazna, saj so pogoji v plastenjaku kontrolirani in se posledično delno izognemo uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Zaradi tega se podjetje usmerja s to naložbo v investicijo postavitve plastenjaka za hidroponsko gojenje jagod in zelišč (nov proizvod).

GLAVNE DEJAVNOSTI IN CILJI:

  • Nov izdelek
  • Posodobitev in optimizacija proizvodnje
  • Ohranjanje blagovne znamke
  • Povečanje pridelka

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

  • Povečanje konkurenčnosti in optimiziranje proizvodnje skozi izboljšano tehnologijo, zmanjšane stroške vzdrževanja, povečana produktivnost in uspešno prilagoditev podnebnim spremembam