Raziskovalne dejavnosti

KŽTC Pan-nutri d.o.o. spodbuja razvoj pomurskega kmetijstva in živilsko predelovalne industrije.

S spodbujanjem aplikativnih raziskovalno razvojnih projektov povezujemo podjetja in posameznike iz širšega kmetijsko živilskega področja v Pomurju med seboj.

Z institucijami koncentriranega znanja ter z dokončanjem in implementacijo teh projektov razvijamo pomursko kmetijstvo in živilsko predelovalno industrijo.

KŽTC Pan-nutri d.o.o. je bil ustanovljen z namenom:

  • spodbujanja in vodenja razvojno-raziskovalnih projektov v širši kmetijsko-živilski dejavnosti v Pomurju;
  • spodbujanja razvojno raziskovalnega dela v posameznih podjetjih (ustanavljanje razvojnih enot) z namenom oblikovanja močnejšega in širšega razvojno-raziskovalnega potenciala na širšem kmetijsko živilskem področju v Pomurju;
  • nudenja strokovne pomoči in podpore pri prijavljanju na domače in mednarodne razvojne, raziskovalne in druge razpise.

KŽTC Pan-nutri d.o.o. s svojo razvojno raziskovalno opremo in ostalo infrastrukturo ter informacijami nudi podjetjem in posameznikom ustrezne okvirje za doseganje zadanih ciljev v projektih.

Tovrstna raziskovalna dejavnost je izjemnega pomena za delitev znanja prek izobraževalnih modulov, predavanj, poslovnega in podjetniškega svetovanja. Rezultati raziskovalnih in drugih projektov pa so redno predstavljeni tudi drugim zainteresiranim javnostim.