Reja prašičev

Prašičereja ima v tem delu Slovenije bogato tradicijo, od tu se je s prašičjim mesom nekoč oskrboval celo dunajski dvor.

Skupina Panvita se na trgu pojavlja kot proizvajalec zdravega in kakovostnega prašiča.

Strokovnjaki v Skupini Panvita spremljajo, razvijajo in v prakso uvajajo tehnološke novosti, programe za zagotavljanje zdravja živali ter varovanja zdravja ljudi in proizvodnjo plemenskih živali, ki ustrezajo sedanjim in prihodnjim potrebam.

S pravilno in nadzirano prehrano dosegamo visoko komercialno vrednost pitancev in varnost za uporabnike.

Sledimo inovativnosti znotraj skupine in se prilagajamo potrebam potrošnikov. Preko blagovne znamke PIGI smo pomemben ponudnik visoko kakovostnega prašičjega mesa.