Veterinarstvo

Osnovna dejavnost veterinarstva je izvajanje kakovostnih veterinarskih storitev na visokem strokovnem nivoju. 

Veterinarske storitve nudimo uporabnikom znotraj Skupine in partnerskim rejam.

Opravljanje veterinarskih storitev ima na velikih prašičerejskih in perutninarskih obratih pomembno funkcijo. Zaradi velikega števila živali, koncentriranih na relativno majhnem prostoru, lahko izbruh določene bolezni povzroči velik izpad v proizvodnji in s tem veliko ekonomsko škodo. Prepričani smo, da je preventiva boljša in cenejša od kurative.

Glede na strožje predpise na področju široke uporabe antibiotikov si prizadevamo uporabo le-teh zmanjšati, obenem pa vpeljati nove programe preventive. 

Veterinarska stroka se tvorno vključuje v vse tehnološke procese, prehrano živali, skrb za dobro počutje živali in ne nazadnje skrb za naravno okolje ter pridelavo zdrave in kakovostne hrane.

Prizadevamo si, da našim partnerjem ponudimo široko paleto veterinarskih storitev, prisluhnemo njihovim zahtevam, storitev pa oblikujemo individualno v dobro obeh pogodbenih strank, predvsem pa v dobrobit živali.