Obvestilo delničarjem družbe Panvita d.d

Na podlagi točke 8.1. Statuta delniške družbe Panvita d.d., uprava druzbe Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane d.d., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, sporoča delničarjem, da imajo odgovore na postavljena vprašanja na 27. skupščina družbe Panvita d.d., ki je bila 21.08.2020, na vpogled vsaj 30 dni od objave, na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, vsak delovnik med 9. in 12. uro .

PRENESITE DOKUMENT